Random Jokes Feedhttp://freesms.parijat.biz/Random Jokes at http://freesms.parijat.biz/Joke of the moment (Refresh for more)http://freesms.parijat.bizhttp://freesms.parijat.bizWats D Diff. B/W Bus & Cycle? , , ,Santa:Bus Ka Stand Bus Ke Sath Kabhi Nahi Jata , , , ,Par Cycle Ka Stand Cycle Ke Sath Jata Hai. -http://freesms.parijat.biz